Slim gebruiken auto's

De auto geeft ons een gevoel van vrijheid: we denken dat we ongestoord overal naartoe kunnen, op gelijk welk moment. Maar wat als de auto ons vooral de vrijheid geeft om te vervuilen?

Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek reden er in 2009 in ons land 5,2 miljoen auto's op onze wegen en legden zij elk gemiddeld 15.000 kilometers af. Die auto's zijn verantwoordelijk voor 21% van onze emissie aan broeikasgassen en stoten ook nog eens stikstofmonoxide (NOx), vluchtige organische verbindingen (VOC) en fijn stof uit. Zo vervuilen die miljoenen auto's niet alleen de atmosfeer en dragen zij bij aan de klimaatverandering, maar vormen zij ook een probleem voor onze gezondheid en veroorzaken zij allerlei hinder (geluid, drukte in de steden, …).

De auto is de belangrijkste bron van luchtvervuiling in de stad. Die vervuiling tast historische monumenten aan en veroorzaakt zure regen die bossen verwoest, het water van meren en rivieren verzuurt en de landbouwopbrengst vermindert. De luchtvervuiling is ook de oorzaak van talrijke aandoeningen aan de ademhalingswegen.

Door auto's voor te stellen op Topten.be, willen we zeker geen promotie voeren voor auto's en zo het aantal voertuigen op de weg nog laten toenemen. Wij willen de Belgische consumenten oproepen om hun energieverbruik door verplaatsingen te verminderen en om te kiezen voor automodellen die zo weinig mogelijk schade berokkenen aan het leefmilieu en aan onze gezondheid.De juiste keuze


De beste auto is de auto die niet bestaat! De meest 'milieuvriendelijke' auto's zijn nog altijd erg vervuilend. Voor je beslist om een (nieuwe) auto te kopen, moet je je misschien toch even afvragen of je echt niet zonder kunt.Wij geven hier enkele tips om je zonder (eigen) auto te verplaatsen:

- Geef voor korte afstanden de voorkeur aan niet-vervuilende vervoermethoden (te voet, met de fiets, de step, rollerskates, …). Het is bovendien gezond! Twee keer per dag een kwartier bewegen, houdt de conditie op peil.

- Maak voor grotere verplaatsingen gebruik van het openbaar vervoer (metro, tram, bus, trein, boot). Het verbruikt minder energie, veroorzaakt minder vervuiling en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer: volgens de MIVB verbruikt een rit met het openbaar vervoer per reiziger 3,5 keer minder brandstof dan dezelfde verplaatsing met de auto.

- Neem een abonnement op carsharing of 'autodelen', waardoor je over een wagen kunt beschikken wanneer je die nodig hebt (zie rubriek meer info), en doe samen met uw collega's of vrienden aan carpooling…


Door bewust geen auto te hebben, spaar je energie en vervuil je minder, maar het biedt nog meer voordelen: je hebt minder vervoerkosten want een auto gaat gepaard met veel kosten (aankoop, verzekering, tanken, onderhoud, herstellingen, …), je verliest minder tijd in de file (in de trein kan je lezen) en je bent beter in vorm, want je beweegt meer.Als je toch nog een auto wilt kopen, kies dan een van de minst energieverslindende modellen die wij voorstellen op Topten. Kies de wagen die overeenstemt met je werkelijke noden: kijk naar het aantal personen dat je meestal vervoert, het gemiddelde aantal kilometer dat je per jaar aflegt en de omvang van de ladingen die je regelmatig vervoert. Hoe zwaarder en krachtiger een auto, hoe meer energie hij verbruikt. Het is niet nodig een monovolume te kopen wanneer er zelden meer dan vier personen in die auto meerijden.


Sinds 2006 moet elke nieuwe auto een energielabel dragen dat zijn verbruik en CO2-uitstoot aangeeft. De emissieniveaus zijn ingedeeld in zeven categorieën die worden voorgesteld met letters en kleuren, gaande van rood tot groen. Auto's uit de klasse A (donkergroen) zijn het zuinigst en het minst vervuilend.


Als u een nieuwe auto koopt die minder dan 115 g CO2 per km uitstoot, kan u genieten van een belastingvermindering op de aankoopprijs (zie rubriek meer info).Op de website van Topten geven wij een overzicht van de zuinigste auto's die vandaag op de markt beschikbaar zijn. De auto’s zijn ingedeeld in zes categorieën.- Mini’s (minder dan 3,50 m lang)
- Compacts (tussen 3,50 en 4 m)
- Kleine gezinswagens (tussen 4 en 4,40 m)
- Gezinswagens (tussen 4,40 en 4,70 m)
- Monovolumes - 5 zitplaatsen (tussen 4,70 en 4,90 m)
- Monovolumes - 6 zitplaatsen en meer (meer dan 4,9 m)Wij behandelen bewust geen terreinwagens (4x4) en auto's uit de hogere middenklasse, omdat die veel energie verslinden en omdat het in België zelden nodig is om een dergelijke auto te kopen.Topten stelt een selectie voor van de meest energiezuinige wagens die vandaag op de markt beschikbaar zijn. Die lijst zal zeker nog evolueren, omdat wij verwachten dat auto's in de toekomst nog minder energie zullen verbruiken. Wij hopen dat de lijst die we in 2009 zullen voorstellen, sterk zal verschillen van die van 2008.WWF en Greenpeace vragen dat er een beleidskader komt dat de autoconstructeurs aanspoort om minder grote en energieverslindende auto's te produceren:
een bindende wetgeving om de gemiddelde CO2-uitstoot van het geheel aan automodellen die ze produceren tegen 2012 terug te brengen tot 120g/km voor personenwagens
een langetermijndoelstelling om de emissie tegen 2020 te beperken tot 80g/km.Tien jaar geleden al heeft de Europese Commissie vrijwillige overeenkomsten afgesloten met de autofabrikanten om de gemiddelde uitstoot van hun wagenpark te verlagen tot 140 g CO2 per km. Tot vandaag hebben die akkoorden nog niet veel resultaat opgeleverd.Op basis van die richtcijfers heeft Topten de uitstoot verdeeld in drie categorieën, met respectievelijk een groene, oranje en rode kleur:

 • groen voor een uitstoot van minder dan 120g/km
 • oranje voor een uitstoot tussen 120 g/km en 140 g/km
 • rood voor een uitstoot van meer dan 140 g/km

Sommige modellen die we op Topten voorstellen, zijn hybride wagens die werken op een elektrische motor en een klassieke benzinemotor. Daardoor is het mogelijk het verbruik van de auto aanzienlijk te verminderen omdat de wagen in de stad kan rijden op de energie van de elektrische motor, die oplaadt wanneer er wordt geremd en wanneer de benzinemotor draait.Op Topten tonen we ook de aardgasvoertuigen die beschikbaar zijn op de Belgische markt. Het gaat voornamelijk om voertuigen die rijden op aardgas onder hoge druk, zogenaamd compressed natural gas (CNG). In België zijn er jammer genoeg nog niet zoveel CNG-tankstations voor particulieren aanwezig, enkel in Brugge, Mechelen en Antwerpen. Er bestaat wel de mogelijkheid om een thuisvulstation te installeren, waarmee u uw voertuig 's nachts kan opladen, maar de aankoopprijs hiervan is heel duur. De aardgasvoertuigen die vandaag in België op de markt zijn, hebben hele hoge ecoscores. Het is echter jammer dat België op vlak van milieuvriendelijke brandstoffen achterop hinkt, het nodige wettelijke kader en/of premies ontbreken totaal. Meer info over aardgasvoertuigen vindt u via de rubriek Meer info hier beneden.De vaste kosten zoals de autoverzekering zetten sommige autobestuurders ertoe aan om hun wagen meer te gebruiken om die vaste kosten te laten 'renderen'. Toch bieden de verzekeringsmaatschappijen sinds kort ook een 'verzekering per kilometer' aan. Het principe: je betaalt je verzekering op basis van het aantal kilometer dat je aflegt. Hoe minder je rijdt, hoe minder je betaalt!De Vlaamse, Brusselse en federale overheid willen het gebruik van milieuvriendelijkere wagens aanmoedigen. Ze doen dat onder meer door belastingvoordelen of zelfs een korting te geven wanneer je kiest voor een zuinige auto. De volgende maatregelen zijn vandaag al van kracht (voor particulieren):
Korting op de factuur voor voertuigen met lage CO2-uitstoot en voor roetfilters
Als je als particulier een wagen met een lage CO2-uitstoot koopt, krijg je van de federale overheid een korting. Die wordt geregeld via de verkoper bij aankoop van een nieuwe personenwagen.
Heeft je wagen een CO2-emissie van minder dan 105 g/km, dan bedraagt de korting op je factuur 15% van de aankoopprijs inclusief BTW (met een geïndexeerd maximum van 3280 euro).
Heeft je wagen een CO2-emissie tussen 105 en 115 g/km, dan bedraagt de korting op je factuur 3% van de aankoopprijs inclusief BTW (met een geïndexeerd maximum van 615 euro).
De Belgische staat verleent ook een korting van 150 euro (niet-geïndexeerd) voor de aankoop van een dieselwagen die standaard is uitgerust met een roetfilter. De korting wordt toegekend wanneer de auto minder dan 130 g CO2/km en maximaal 5 mg deeltjes/km uitstoot.


Lagere belasting op de inverkeerstelling: korting voor LPG-wagens
Voor een LPG-wagen krijg je een korting van maximaal 298 euro op de belasting op de inverkeerstelling.

Tips voor het gebruik


Gebruik
- Voor verplaatsingen van minder dan 5 km kies je het best voor niet-vervuilende vervoerwijzen zoals te voet gaan, met de fiets rijden, … De eerste kilometer vervuilt een auto twee keer meer dan de volgende. Het verbruik wordt pas tussen de derde en de zesde kilometer weer normaal.
- Om je auto beter te laten renderen, kan je alleen rijden beter vermijden (doe aan carpooling en organiseer je verplaatsingen).
- Rij vlot en intelligent om je verbruik te beperken en ongevallen te vermijden. Een onderzoek in Zwitserland heeft uitgewezen dat bestuurders die er een 'ecologische' rijstijl op nahouden, bij tests op de weg of met een simulator bijna 10% tot 30% minder brandstof verbruiken, afhankelijk van hun vroegere rijstijl.De vijf gouden regels van een ecologische rijstijl (of eco-driving):

 • leef de snelheidsbeperkingen na en matig je snelheid (hoe vlugger je rijdt, hoe meer je verbruikt),
 • rijd in de hoogst mogelijke versnelling,
 • geef zonder aarzelen gas als dat nodig is,
 • schakel zo snel mogelijk naar de hoogste en zo laat mogelijk naar de laagste versnelling,
 • rijd preventief en gelijkmatig; vermijd onnodig remmen en schakelen.

- Laad je wagen niet nodeloos vol, zeker niet op het dak. Een geladen bagagerek op het dak kan tot 40% meer verbruik leiden. Fietsen kun je beter achter op de auto plaatsen dan boven op het dak.
- Schakel de motor uit al je langere tijd stilstaat (bijvoorbeeld voor een overweg), om brandstofverbruik, lawaai en vervuiling te vermijden.
-,Als het koud is, heeft het geen zin om de motor stationair te laten draaien. Dat zorgt alleen voor meer vervuiling. Je auto komt toch veel sneller op temperatuur wanneer je werkelijk rijdt. Om ijs op de ramen te vermijden als je geen garage hebt, kun je je voorruit 's avonds afdekken met een stuk karton.
- Gebruik alleen de airco als het echt nodig is: als die op volle toeren draait, kan het verbruik tot 30% stijgen.
- Op snikhete dagen of op momenten dat er veel vervuiling is, kun je de auto beter aan de kant laten als je hem niet echt nodig hebt. In elk geval is het raadzaam om trager te rijden.Onderhoud
- Onderhoud je auto regelmatig (volgens de voorschriften van de constructeur). Een goed onderhouden wagen kan tot 20% minder vervuilen en tot 10% minder verbruiken.
- Controleer regelmatig de bandendruk: als je banden slechts 0,3 bar te weinig zijn opgepompt, ligt het verbruik 3% hoger, verslijten ze vlugger en wordt rijden gevaarlijk.
- Bij een wasbeurt in een carwash wordt 100 à 200 l drinkwater verbruikt. Door je auto zelf te wassen met enkele emmers water en een spons, gebruikt je tien keer minder water. Vermijd dus zoveel mogelijk carwashcentra.
- Oude accu's, versleten banden, ververste olie, enz. kun je kwijt in het containerpark en in speciale inzamelpunten (bij je verkoper). Het zuur van accu's dat in de gootsteen of de riolering wordt gegoten, is zeer schadelijk voor het milieu en hoort thuis bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA).


Afdanking
Er bestaan vandaag centra voor de ontmanteling van auto's die niet meer worden gebruikt. Daar worden ferro- en non-ferrometalen gerecycleerd en ook gevaarlijke onderdelen (accu's, allerlei vloeistoffen, katalysators, …) gerecupereerd en eventueel (deels) opnieuw gebruikt.

Meer info

 • Een auto kiezen: vergeet de milieu-impact niet!
www.schoneauto.be
De 'CO2-gids van de auto' op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en informatie over belastingvermindering bij aankoop van de milieuvriendelijkste auto's.www.ecoscore.be
De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekende de ‘ecologische prestaties' van alle auto's op de Belgische markt. Die Ecoscore houdt rekening met de gezondheidseffecten, de geluidshinder, de gevolgen voor ecosystemen en de impact op het klimaat van een auto.

www.brusselair-premie.be
Informatie over de Brussel'air-premie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


www.cambio.be
Dienst voor autodelen Cambiowww.autodelen.net
Het Vlaams Steunpunt voor Particulier Autodelen

 • Carpooling: van de nood een deugd maken

www.taxistop.be
De vzw Taxistop centraliseert vraag en aanbod op het vlak van carpooling

www.carpool.be
de carboolbank

www.vap-vap.be
Binnen het netwerk van VAP doet men autostop om korte verplaatsingen te maken binnen of rondom de gemeente.

 • Ecodriving
www.ecolife.be/ecodrivingwww.provelo.be
De vereniging Pro Velo wil het gebruik van de fiets promoten en mensen de fiets weer laten ontdekken


www.fietsersbond.be

www.velo.irisnet.be
Fietsen in Brussel

www.nmbs.be(Treinreizen)

www.delijn.be (Vlaanderen)
www.mivb.be (Brussel)
www.infotec.be (Wallonië)
De bus

 • Aardgaswagens


Versie 02.2010

Featured Products

 • Grote gezinswagens
  Grote gezinswagens
  • Roetfilter: n.v.t.
  • Cilinderinhoud (cm³): 1999
  • Versnellingen: A
  • Motorgeluid (dB(A)): 72
  • Brandstof: benzine + elektriciteit
  • Verbruik (l/100km, kWh/100km, kg/100km)): 1.4
  • Euronorm: 6
  • CO₂ (g/km): 33
  • Vermogen (kW): 151
 • Grote gezinswagens
  Grote gezinswagens
  • Roetfilter: n.v.t.
  • Cilinderinhoud (cm³): 1390
  • Versnellingen: A
  • Motorgeluid (dB(A)): 73
  • Brandstof: benzine + elektriciteit
  • Verbruik (l/100km, kWh/100km, kg/100km)): 1.5
  • Euronorm: 6
  • CO₂ (g/km): 37
  • Vermogen (kW): 160
 • Grote gezinswagens
  Grote gezinswagens
  • Roetfilter: n.v.t.
  • Cilinderinhoud (cm³): 1991
  • Versnellingen: A
  • Motorgeluid (dB(A)): 69
  • Brandstof: benzine + elektriciteit
  • Verbruik (l/100km, kWh/100km, kg/100km)): 2.1
  • Euronorm: 6
  • CO₂ (g/km): 48
  • Vermogen (kW): 205
 • Grote gezinswagens
  Grote gezinswagens
  • Roetfilter: n.v.t.
  • Cilinderinhoud (cm³): 1997
  • Versnellingen: A
  • Motorgeluid (dB(A)): 74
  • Brandstof: benzine + elektriciteit
  • Verbruik (l/100km, kWh/100km, kg/100km)): 1.8
  • Euronorm: 6
  • CO₂ (g/km): 44
  • Vermogen (kW): 180
 • Grote gezinswagens
  Grote gezinswagens
  • Roetfilter: n.v.t.
  • Cilinderinhoud (cm³): 1998
  • Versnellingen: A
  • Motorgeluid (dB(A)): 67
  • Brandstof: benzine + elektriciteit
  • Verbruik (l/100km, kWh/100km, kg/100km)): 1.8
  • Euronorm: 6
  • CO₂ (g/km): 44
  • Vermogen (kW): 180