Slim gebruiken groene stroom

Het stroomverbruik in België is vandaag nog maar voor 7,7% groen. Een eenvoudige maar zeer efficiënte manier om als consument iets aan de klimaatverandering te doen is overschakelen naar groene stroom.

Groene stroom is stroom die werd opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, biomassa, …). Bij de productie van groene stroom worden dus geen broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, toegevoegd aan de atmosfeer. Grijze stroom is afkomstig van fossiele brandstoffen of nucleaire energie.

Zo’n 55% van de elektriciteit in België komt uit kerncentrales. Kernenergie zorgt voor onaanvaardbare veiligheidsproblemen (radioactief afval, de beveiliging van centrales, proliferatie, ongezonde werk- en leefomstandigheden in en rond de uraniummijnen, …). Bovendien ontmoedigt het openhouden van de kerncentrales investeringen in hernieuwbare energie. Het is technisch en economisch perfect mogelijk om zonder kerncentrales in onze energiebehoeften te voorzien.

Toch zien veel mensen er tegenop om de stap naar groene stroom te zetten. Topten wilt u dat laatste duwtje in de rug geven.

De juiste keuze

Welke stroom is groen? Vele energieleveranciers noemen zichzelf groen. Sommige leveranciers bieden zowel groene stroom als klassieke, ‘grijze’ stroom aan. Hier is het dan belangrijk om naar het groenestroomproduct te vragen. Maar ook tussen verschillende groenestroomproducten is er een verschil, ze zijn niet allemaal even groen.

Hoe groen is een bepaald groenestroomproduct. Er zijn twee zaken waar u als consument op kunt letten:

De ‘mix’: energieleveranciers bieden verschillende producten aan. De stroom die u aankoopt kan voor 5% maar ook voor 100% groen zijn. Vraag naar een 100% groenestroomproduct.

De herkomst: groene stroom afkomstig uit windenergie is milieuvriendelijker dan groene stroom uit de bijstook van biomassa in oude steenkoolcentrales of uit grote waterkrachtcentrales.

Topten stelt een selectie voor van de meest milieuvriendelijke groene stroom die beschikbaar is op de Belgische markt. Voor de samenstelling van de lijsten baseren we ons op het klassement van energieleveranciers van Greenpeace, http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/. Topten toont enkel 100% groenestroomproducten die een score hoger dan 50% behalen in het klassement van Greenpeace.

Het gaat mij teveel kosten

Het is een mythe dat groene stroom per definitie duurder zou zijn dan de ‘klassieke’ stroom. Test-Aankoop toonde recent nog aan dat leveranciers van groene stroom in vele gevallen de goedkoopste tarieven aanbieden. Doe zelf even de test! Voor prijssimulaties kan u terecht op de volgende websites:

Houd uw recentste jaarlijkse factuur bij de hand als u prijzen vergelijkt of leveranciers contacteert. Daarop vindt u onder meer:

  • Uw jaarlijkse verbruik (vaak met een vergelijking met de vorige jaren)
  • Het tarief dat op u van toepassing is (gewoon tarief, dag-nachttarief, uitsluitend nachttarief of sociaal tarief). Kijk onder de rubriek “Facturatiegegevens”.

Ik wil overstappen maar weet niet hoe eraan te beginnen

Kort samengevat is het gebruikelijke scenario het volgende:

1. Contacteer de leverancier van uw keuze. Die bezorgt u een contract dat u moet invullen en terugsturen.
2. Zeg meteen ook uw lopende contract op met een aangetekend schrijven (kijk de opzegtermijn goed na)
3. Uw nieuwe leverancier contacteert zelf uw oude leverancier voor de overname.
4. Zodra de opzegtermijn van uw oude contract verstreken is, zal de netbeheerder van uw regio u verzoeken uw meterstand door te geven.
5. U ontvangt een afsluitende factuur met de eindafrekening. Vanaf dan is het uw nieuwe leverancier die u elektriciteit levert en factureert, zonder onderbreking.

Overloop de procedure met de betrokken leveranciers om misverstanden te vermijden en wees niet bang om vragen te stellen.

Infoplus

Het klassement van energieleveranciers van Greenpeace, http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/

  • ODE-Vlaanderen : de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen is de sectororganisatie voor duurzame energie in het Vlaams Gewest.
  • Edora: de federatie van leveranciers van hernieuwbare energie in België (website in het Frans).
  • www.hernieuwbaar-brussel.be, alles over hernieuwbare energie in Brussel

December 2015

Featured Products