Het nieuwe Europese energielabel

  • Door Milena Sonneveld
  • Gepubliceerd 3 maanden geleden

Waarom heb ik twee verschillende energielabels bij mijn product gekregen?

De Europese Commissie en de lidstaten hebben besloten de eisen voor producten met een energielabel te herzien en de energieklassen te herschalen, zodat er in de toekomst slechts één schaal van A tot G is voor alle productgroepen.

De herziening zal stapsgewijs worden ingevoerd en vanaf 1 maart 2021 zal de nieuwe A-G-schaal gelden voor koelkasten, diepvriezers, wijnbewaarkasten, vaatwassers, wasmachines, was-droogcombinaties en elektronische beeldschermen. Voor andere productgroepen wordt de A-G-schaal ingevoerd naarmate de wettelijke voorschriften worden herzien.

De herziening houdt in dat er in een overgangsperiode van november 2020 tot maart 2021 twee energie-etiketten in de verpakking van hetzelfde product zullen zitten. Het ene energielabel is met de huidige energieklassen (A +++ - D) en het andere energielabel toont de toekomstige herschaling (A - G).

Met de herziene eisen zijn sommige van de test- en berekeningsmethoden veranderd, wat betekent dat de waarden op het herschaalde energielabel enigszins kunnen afwijken van het huidige label. Het product is echter hetzelfde en soortgelijke veranderingen zijn hetzelfde voor alle producten binnen die productgroep.

Na 1 maart 2021 hebben retailers 14 werkdagen de tijd om het bestaande energielabel te vervangen door het nieuwe energielabel op de productgroepen in kwestie in winkels en online shops en in marketingmateriaal. De consument mag echter verwachten dat de dubbele etikettering nog enige tijd na de introductie van het nieuwe herschaalde energielabel A-G op 1 maart 2021 zal blijven bestaan.

Het nieuwe energielabel - Doel en voordelen?

Het EU-Energy-Label voor producten ondersteunt consumenten en professionele kopers al meer dan 25 jaar bij het zoeken naar en selecteren van energie-efficiënte producten. Bovendien heeft het label de ontwikkeling van innovatieve efficiënte producten gestimuleerd. Door de vraag naar en het aanbod van energiebesparende producten is het energieverbruik en dus de energiekost van apparaten drastisch gedaald.

Het op dit moment gebruikte A+++/G-label is minder effectief geworden. De gemengde labelschaal met veel plustekens is niet erg transparant meer en het merendeel van de producten behoort vandaag de dag al tot de 2-3 topklassen. Hierdoor is het voor de consument moeilijk om de meest efficiënte producten te onderscheiden.

De Europese Unie heeft daarom het etiket herzien en geoptimaliseerd op basis van de behoeften van de gebruiker. Het nieuwe label dat vanaf 1 maart 2021 in fysieke winkels en onlinewinkels zal worden ingevoerd, zal alleen de labelklassen A tot en met G bevatten.

Wat zijn de essentiële nieuwe kenmerken van de nieuwe etiketteringsregeling?

Er komt één gemeenschappelijke schaal voor alle producten, waarbij alleen de klassen A tot en met G voorkomen. Er komt geen uitbreiding meer naar A+ klassen.

Het label zal via een QR-code worden gekoppeld aan een nieuwe EU-productdatabase. De database biedt aanvullende productinformatie voor alle gelabelde producten voor kopers en detailhandelaars. De database dient ook voor markttoezicht.

Welke labels zullen in 2021 nieuw zijn?

De invoering van de nieuwe etiketten zal stapsgewijs worden geregeld, afhankelijk van de specifieke EU-verordeningen. In 2021 zullen nieuwe etiketten worden ingevoerd in fysieke winkels en onlinewinkels voor de volgende 5 productgroepen:

  • Huishoudelijke koelkasten en diepvriezers
  • Wasmachines en was-drogers
  • Vaatwassers
  • TV's en beeldschremen
  • Lichtbronnen

Voor de productgroep koelapparaten met een directe verkoopfunctie (ook bekend als commerciële koelkasten en diepvriezers) zal een volledig nieuw label worden ingevoerd, dat echter alleen relevant zal zijn voor de professionele detailhandel. Dit label zal niet zichtbaar zijn voor de huishoudelijke consument.

Voor andere geëtiketteerde productgroepen zoals airconditioners, drogers, stofzuigers, waterverwarmers etc. zullen de nieuwe etiketten worden geïmplementeerd zodra de relevante EU-regelgeving van kracht is.

De introductie voor deze productgroepen wordt verwacht vanaf 2022.


Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het oude en het nieuwe label?

Het nieuwe label gebruikt een uniforme A-G schaal voor alle producten. A+++/A+ bestaat niet meer.

In de rechterbovenhoek van het etiket wordt een QR-code ingevoerd die een directe link vormt naar de etiketteringsdatabank van de Europese Commissie ter ondersteuning van de transparantie en ter vereenvoudiging van het markttoezicht door de nationale autoriteiten.

Het energieverbruik van de producten wordt op een meer prominente en uniforme manier weergegeven in het middelste gedeelte van het label.

Het onderste deel van het etiket bevat verschillende pictogrammen die informatie geven over specifieke productkenmerken. Verschillende pictogrammen zijn hetzelfde als in het oude etiket, sommige zijn herzien en enkele zijn nieuw geïntroduceerd (bijv. energie-efficiëntie in de HDR-modus voor tv's en beeldschermen, wastijd voor wasmachines).

EU-productendatabase en QR-code

Volgens de wet moeten alle producten met een energielabel door de fabrikanten of leveranciers worden geregistreerd in de nieuwe EU-productdatabank (EPREL). De databank bevat aanvullende productinformatie die niet op het etiket staat en is verdeeld in twee delen:

Sectie voor markttoezicht: Dit deel is alleen toegankelijk voor markttoezichtautoriteiten. De hier opgenomen gegevens zijn vooral bedoeld ter ondersteuning en vergemakkelijking van het markttoezicht.

Sectie voor consumenten, professionele kopers, detailhandelaren en andere gebruikers: Het openbare gedeelte zal naar verwachting vanaf de zomer van 2020 beschikbaar zijn. Tot maart 2021 zullen productgegevens met betrekking tot het oude (huidige) etiket worden verstrekt. De gegevens voor het nieuwe etiket zullen vanaf maart 2021 toegankelijk zijn.

Informatie in de productendatabase zal rechtstreeks toegankelijk zijn via de website van de EU en via een QR-code die in de etiketten is opgenomen. App-software, die momenteel door onafhankelijke organisaties wordt ontwikkeld, zal het mogelijk maken om te vergelijken tussen producten en kostenberekeningen te maken.

Gedetailleerde kenmerken van het nieuwe label

De afzonderlijke etiketten voor de zeven producttypen bevatten deels nieuwe informatie (bijv. geluidsemissieklasse, energieverbruik in HDR-modus, enz.) en nieuwe pictogrammen. De gedetailleerde kenmerken van de verschillende labels en de verschillen ten opzichte van de oude labels worden hier toegelicht in het Engels. Klik hier voor meer gedetailleerde info.

--

Bron : https://www.label2020.eu/the-new-label/

Bijlage

Aanbevolen producten