Wat is echte groene stroom?

  • Door maike.hepp
  • Gepubliceerd een jaar geleden

Volgens energiespecialist Tom De Meester is groene stroom in ons land zelden of nooit echt groen, maar grijze elektriciteit die in milieuvriendelijke kern­ of gascentrales is opgewekt.

Het marktaandeel van groene stroom is in vijf jaar tijd gestegen van17% tot 54%. Maar wat is nu werkelijk groene energie? De definitie die gewoonlijk gebruikt wordt, is dat groene stroom elektriciteit is die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de praktijk sluit dit de productie van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen en kernenergie uit. Greenpeace gebruikt in zijn klassement echter een definitie die complexer is dan dit, aangezien écht groene stroom niet alleen ‘hernieuwbaar’ moet zijn, ze moet vooral ‘duurzaam’ zijn. Greenpeace neemt jaarlijks alle energieleveranciers in België onder de loep en geeft elk van hen een score op 20. Deze score is gebaseerd op wat de verschillende leveranciers van groene stroom werkelijk produceren en waarin ze uw geld echt investeren.

De best scorende leveranciers vind je terug op www.topten.be

Lees meer

Featured Products