Over ons

Topten: kies voor energiebesparing

In onze woning zijn we genoodzaakt om allerlei apparaten aan te schaffen. Van verwarming en koeling tot huishoudelijke apparaten die ons enerzijds wooncomfort bieden, maar anderzijds heel wat energie verbruiken en het huishoudbudget behoorlijk beïnvloeden.

Topten.be helpt u slim kopen

Het aantal beschikbare modellen op de markt, afkomstig van verschillende fabrikanten, is duizelingwekkend. Ze verschillen niet alleen in het aantal aangeboden opties, maar ook in het energieverbruik. Daarom kan de keuze van energie-efficiënte toestellen erg moeilijk zijn. Om dit probleem te verhelpen, hebben we een portaal gecreëerd waar we een vergelijking maken tussen verschillende toestellen op vlak van energieverbruik. Het kiezen van de meest energie-efficiënte producten bespaart je geld - maar nog belangrijker, het vermindert jouw impact op het milieu.

Focus op efficiënt verwarmen en koelen

Vanaf 2020 stellen we op de website een groep van verwarmingstoestellen (bv. warmtepompen, boilers, verwarmingsketels op pellets of hout) en koelapparaten (bv. airconditioners en ventilatoren) voor. In de Europese Unie maakt bijna de helft van alle gebouwen gebruik van individuele ketels die vóór 1992 werden geïnstalleerd. Hun energie-efficiëntie wordt geschat op 60% of minder. Hierdoor wordt onnodig energie verspild en moeten er grote bedragen in het huishoudbudget worden besteed aan verwarming. De verwachte energiebesparingen door deze apparaten te vervangen door nieuwe, duurzame apparaten zijn enorm. En het positieve effect op de luchtkwaliteit zal merkbaar zijn.

Wie zijn wij?

Topten internationaal

Topten heeft tot doel de markttransformatie naar meer energie-efficiënte technologieën te versnellen. Topten is actief in 16 Europese landen, naast China, Chili, Argentinië en Brazilië.Het portaal www.topten.eu is het zenuwcentrum van het Europese Topten-netwerk waar je de beste producten vindt die op de Europese markt verkrijgbaar zijn. Elk land heeft op haar beurt een website met informatie over de beste producten op de nationale markt en hun energieclassificatie.

Topten in België

In België beheerde BBL (Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw) het project Topten ACT in de periode 2014 - 2018, gefinancierd door het Horizon2020-programma van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 649947). Topten ACT richtte zich op distributeurs en fabrikanten, waarbij de nadruk lag op de promotie van de meest energie-efficiënte producten. Meer informatie over het project vindt u hier. De meeste productcategorieën, zoals koelkasten, wasmachines, diepvriezers, droogkasten, verlichting enz. worden momenteel niet voortgezet op de nationale website, maar zijn te vinden op www.topten.eu.

Sinds 2019 beheert GoodPlanet Belgium het portaal Topten.be en ontwikkelt het als een betrouwbare bron van productinformatie voor consumenten, fabrikanten, distributeurs en belanghebbenden. Centraal staat het onderdeel van verwarmings- en koelapparatuur (HAC), dat gefinancierd wordt door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon2020 in het kader van subsidieovereenkomst nr. 845231 (HACKS-project).

Met dit project wil GoodPlanet kwaliteitsinformatie bieden aan consumenten en grote afnemers, maar ook fabrikanten aanmoedigen om te investeren in de ontwikkeling van energie-efficiënte producten en het gebruik van duurzame hulpbronnen, om klimaatverantwoordelijk te zijn, en om de introductie van innovatieve producten op de markt te vergemakkelijken.

Meer informatie over de werking van GoodPlanet vind je hier.

VEKA

Het HACKS project wordt gerealiseerd via de samenwerking van GoodPlanet met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.


The «HACKS», «Topten ACT» and «ProCold» projects have received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 845231, No 649647 and No 649293 respectively.

The sole responsibility for the content of these projects lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission and the project partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.