Selectiecriteria groene stroom

Hoe selecteren wij ?

Topten stelt een selectie voor van de meest milieuvriendelijke groene stroom die beschikbaar is op de Belgische markt. Voor de samenstelling van de lijsten baseren we ons op het klassement van energieleveranciers van Greenpeace, http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/. Topten toont enkel 100% groenestroomproducten van energieleveranciers die een score hoger dan 50% behalen in het klassement van Greenpeace.

De groene stroomproducten zijn opgedeeld per regio :

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Wallonië

Hoe de tabellen lezen

Volgorde

De producten worden voorgesteld volgens de waarde van hun score (op basis van berekeningen van Greenpeace). Een hoge score stemt overeen met een milieuvriendelijker groene stroomproduct. De producten die het best scoren, staan dus links in de tabel. Je kunt zelf de volgorde wijzigen op basis van een andere parameter, door op de benaming ervan in de kop van de tabel te klikken.

Product, Andere producten

Energieleveranciers bieden verschillende producten aan. Deze kunnen bijvoorbeeld 100% grijs, 5% groen of 100% groen zijn bij eenzelfde leverancier. Vraag naar het product uit de Topten-lijst.

Onder ‘Andere producten’ vindt u producten onder een andere noemer, maar volledig gelijkaardig aan het basisproduct. De scores hiervoor zijn dus identiek dezelfde. De prijs van het product kan wel verschillen.

Leveringsgebied

Het aanbod aan energieleveranciers zijn soms slechts lokaal aanwezig, zoals Wase Wind in het Waasland.

Score (%)

Topten toont enkel 100% groenestroomproducten die een score hoger dan 50% behalen in het klassement van energieleveranciers van Greenpeace op http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/.

Deze score evalueert zowel de energiemix van het product als het investeringsbeleid van de leverancier. De volgende 3 criteria worden gehanteerd voor het toekennen van de scores:

1. Het investeringsbeleid van het bedrijf.
2. De elektriciteitsproductie van het bedrijf in 2013
3. De ʻfuel mixʼ zoals opgegeven door de leverancier.Lees meer gedetailleerde info over de berekeningswijze van de score op http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom.

De huidige productie

De score voor het productiebeleid beoordeelt de duurzaamheid aan van de bestaande productiecapaciteit. Er wordt gebruik gemaakt van volgende quotering:

Toekomstige investeringen

De score voor het investeringsbeleid geeft aan of een leverancier duurzame keuzes maakt voor zijn energieproductie. De gehanteerde gegevens zijn de cijfers van de aangekondigde productiecapaciteit.Er wordt dezelfde wijze van quoteren gebruikt als voor de evaluatie van de huidige productiecapaciteit.

Prijs (/kWh)

De weergegeven prijs is een momentopname en geeft slechts een indicatie, berekend met de simulatoren van de gewestelijke reguleringsinstanties (zie hieronder). Het is een gemiddelde prijs voor een gezin met een verbruik van 3500 kWh en een enkelvoudig dagtarief.

De prijs hangt af van de distributienetbeheerder, het verbruik, het tarief en de gezinssamenstelling. Voor een persoonlijke prijsberekening kan u terecht op de volgende websites:

versie 07/2016

Featured Products